MANUELE THERAPIE
MANUELE LYMFEDRAINAGE
FASCIATHERAPIE
BEKKENBODEMTHERAPIE
NEUROLOGISCHE KINE
DRY NEEDLING

MEDISCHE PEDICURE
PEDIATRISCHE KINE

SPORTKINESITHERAPIE
GROEPSLESSEN

FILOSOFIE

Anke Christiaansen treating patient

"Door middel van een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek ga ik samen met de patiënt op zoek naar de oorzaak of het mechanisme van zijn of haar probleem. Alle beïnvloedende factoren worden in kaart gebracht en ik stel met inspraak van de patiënt een behandelplan op.  Steeds probeer ik de persoon achter de klacht goed te leren kennen.

 

Liefst zorg ik snel en efficiënt voor verlichting, maar soms moet het ook stap voor stap en met veel geduld.

 

Mensen beter zien worden en ze vooruitgang laten boeken, daar haal ik mijn voldoening uit. Het is de allerbeste drijfveer en de belangrijkste reden waarom ik ooit startte aan mijn basisopleiding als kinesitherapeut .

 

Ik ben zeer geboeid door de mens in beweging en de mens met al zijn motivaties in relatie tot zijn omgeving."

Anke Christiaansen

 
 
 
 
MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie met gevorderde onderzoeks- en behandeltechnieken. Een manueel therapeutische behandeling heeft tot doel de gewrichten beter te laten functioneren, de lichaamshouding te verbeteren en bewegingen te optimaliseren. Naast mobilisaties en manipulaties wordt er ook gebruik gemaakt van zachtere technieken om spieren en zenuwen te behandelen. 

ALGEMENE & MUSCULOSKELETALE REVALIDATIE

U kunt in de praktijk terecht voor allerhande acute en chronische klachten van het musculoskeletale stelsel, alsook voor pré-en postoperatieve orthopedische revalidatie.  Met behulp van enerzijds mobiliserende en symptomatische technieken en anderzijds functionele oefentherapie trachten we een zo optimaal mogelijk resultaat na te streven.  Iedere patiënt krijgt houdings- en bewegingsadvies op maat.

BEKKENBODEMTHERAPIE
MANUELE LYMFEDRAINAGE  (MLDV)

Manuele Lymfedrainage volgens de methode van Dr. Vodder heeft als doel om het teveel aan lymfevocht in het lichaam af te drijven. Wanneer deze lichaamsfunctie bemoeilijkt wordt door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval of operatie, kunnen we dit proces optimaliseren via zeer zachte manuele handelingen. Indien nodig kunnen we de manueel verkregen oedeemreductie behouden en eventueel nog verbeteren met behulp van zwachtelmateriaal en/of het aanmeten van steunkousen.

FASCIATHERAPIE

Fasciatherapie is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. De term ‘fascia’ slaat op het bindweefsel van ons lichaam. Een groot deel van ons lichaam bestaat uit bindweefsel en het beïnvloedt de manier waarop we functioneren, zowel lichamelijk als geestelijk. Bij deze behandeling wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden.

Bekkenbodemtherapie Manuele therapie Anke Christiaansen Els Bouden Pelvische reëducatie urineverlies stoelgang plassen seksuele problemen plasproblemen bekkenbodem pelvis verzakking blaas baarmoeder 2020 Antwerpen Tentoonstellingswijk tentoonstellingslaan kinesist fysiotherapie Zuid Antwerpen Kiel

Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie behandelt klachten in het kleine bekken (pelvis). De belangrijkste disfuncties van de organen in dit kleine bekken zijn:

 • Plasproblemen: urineverlies, zeer vaak plassen, continue drang

 • Stoelgangproblemen: stoelgangverlies, moeilijke ontlasting

 • Seksuele problemen: pijnlijke betrekkingen, erectieproblemen

 • Verzakking van blaas, baarmoeder of darmen

 • Problemen bij kinderen: zindelijk worden overdag of ‘s nachts

 • De spieren onderaan in het bekken, de bekkenbodem, zijn vaak een belangrijke speler bij deze klachten. Zo vormt bekkenbodemtherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling.  

Kinesist Antwerpen 2020 Anke Christiaansen Manuele therapie lymfedrainage bekkenbodemtraining

PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE

Pediatrische kinesitherapie is kinesitherapie op maat van baby’s, kinderen en adolescenten.

De pediatrische kinesitherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot :

 • motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind

 • specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd

 • fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen

 • specifieke kinesitherapeutische vaardigheden voor het behandelen van kinderen

 • specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van gezin/ouders

 • signaleren van noodzaak aan andere disciplines zoals logopedie, ergotherapie, specialistische tweedelijnszorg…

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandeling bij psychische klachten. Door beweging en lichaamsbeleving wordt aangeleerd om anders om te gaan met klachten. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier.

MEDISCHE PEDICURE /
ONCOLOGISCHE VOETZORG
ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE - KPNI

‘Het symptoom is nooit het echte probleem’. Dat is de centrale slogan bij deze therapie. Onderliggende oorzaken van het ziektebeeld worden samen met de patiënt in kaart gebracht. We bekijken oorzaken zoals immuniteitsklachten, psycho-emotionele elementen, spijsverteringsproblemen en eventueel een energieverdelingsstoornis. Vanuit deze inzichten stellen we een persoonlijk behandelplan op en zorgen we dat de patiënt terug de controle krijgt over zijn gezondheid.

 De medische pedicure is gespecialiseerd in het behandelen van pijnlijke en ernstige voetklachten. Deze komen vooral voor bij mensen die beroepshalve veel staan of lopen, sporters, ouderen, patiënten met diabetes, reuma of kanker, enz. Een medische pedicure kent alle technieken van de gewone pedicure, maar is daarnaast gespecialiseerd in het verwijderen van eelt, frezen van nagels, behandelen van ingegroeide nagels en schimmelnagels, … Oncologisch voetverzorging is daarnaast specifiek gericht op kankerpatiënten. Hiertoe behoort het screenen van voeten, bijwerkingen van (chemo)behandelingen herkennen en de juiste zorg bieden om de voeten in een optimale conditie te houden. We stellen ook een verwijsbrief op voor het oncologisch team.

NEUROLOGISCHE KINESITHERAPIE

Pijnklachten of functiestoornissen , al dan niet door een neurologische aandoening, kunnen een

grote impact hebben op het dagelijks leven. Ze beïnvloeden hoe we ons voortbewegen, hoe we

functioneren en uiteindelijk hoe we ons voelen. Via algemene manuele kinesitherapie en

oefentherapie behandel ik neurologische/musculoskeletale klachten op maat van iedere patiënt

met onderliggende neurologische pathologie.

Indicaties: 

•  Auto-accidenten

•  beroerte ( CVA)

•  Parkinson

•  Neuropathieën

•  Multiple sclerose (MS)

•  Dwarslaesie

•  Amyotrofe laterale sclerose (ALS )

•  hemiplegie

•  …

Praktijk_0115_MR_edited.jpg

CONTACT

Anke Christiaansen

Seppe Swinnen

Julie van Eetvelde

Onafhankelijkheidslaan 15

(hoek volhardingstraat)

2020 Antwerpen (Zuid - Kiel)

kine.expo@gmail.com

of telefonisch tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag op het nummer

 03 689 23 62

of 0472 06 25 70

O-nr: 0537647343

RIZIV: 5-41067-96-527

Els Bouden Bekkenbodemtherapie

Onafhankelijkheidslaan 15

2020 Antwerpen (Zuid - Kiel)

elsbouden@gmail.com

Gsm Els: 0488 58 10 40

O-nr: 0644863423

RIZIV: 5-37916-46-526

Klara Knaeps

Medische pedicure

Onafhankelijkheidslaan 15

2020 Antwerpen (Zuid - Kiel)

klaraknaeps@gmail.com

Gsm Klara: 0497074421